Akcyza i cło

  • Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane
    Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane
    Dodany: 2020-01-17 | Kategoria: Akcyza i cło | Komentarze: 1

    Prawa osób których dane osobowe są przetwarzane komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego.


Top