Controlling po co jest audyt

Controlling  po co jest audyt

Controlling - po co jest audyt wewnętrzny audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jak także przedstawić alternatywne koncepcje podejścia do czym jest audyt zewnętrzny obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma tak jak za koniec wyszkolić słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) także kluczowymi wskaźnikami skuteczności (KPI). Audyt dostarczy dodatkowo wiedzy na temat efektywnego budżetowania i istoty tworzenia biznesplanów, również dla całego przedsiębiorstwa, w jaki sposób też szczególnych przedsięwzięć. Cel wpisu o audycie: zrozumienie poprzez uczestników istoty controllingu jako jednego z systemów zarządzania przedsiębiorstwem, przekonać uczestników, że controlling nie polega na permanentnym konstruowaniu i analizowaniu raportów lecz na doskonaleniu procesów biznesowych, wykazanie różnicy pomiędzy analizą finansową a controllingiem, gdzie controlling w swojej istocie nie kończy się na danych finansowych, a swoją domeną zawiera wszystkie dane kwantyfikowalne (liczbowe) w przedsiębiorstwie, ukazanie słuchaczom korzyści wynikających z funkcjonowania systemów controllingowych, jakim sposobem również wyobrażenie alternatywnych koncepcji podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa, szkolnictwo praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) dodatkowo kluczowymi wskaźnikami skuteczności (KPI), przekazanie znajomości odnośnie do efektywnego budżetowania i istoty tworzenia firma planów, także na rzecz całego przedsiębiorstwa, jakim sposobem też szczególnych przedsięwzięć. Korzyści na czy audyt jest obowiązkowy rzecz uczestników wpisu o audycie: poznanie szerokiego spektrum narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego, nabycie umiejętności „controllingowego myślenia”, zdobycie praktycznej znajomości z aspektu optymalizacji procesów, poznanie różnorodnych ujęć kosztowych stosowanych w controllingu, zrozumienie zasad poprawnego budżetowania, zaznajomienie się z koncepcją „zarządzania pozycja budżetem”, pozyskanie wiedzy z praktycznego stosowania KPI, poznanie struktury biznesplanu i jego roli w firmie. Adresaci wpisu o audycie:, kontrolerzy finansowi, kontrolerzy kosztów, kandydaci na kontrolerów finansowych,, osoby chcące szlifować swoje umiejętności analityczne, kierownicy komórek organizacyjnych, dyrektorzy finansowi, osoby zarządzające finansami, analitycy finansowi chcący rozszerzać soje horyzonty.

Top