Dokumentacja pracownicza

 • Sposób ewidencjonowania dokumentacji
  Sposób ewidencjonowania dokumentacji
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 3

  Sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej,.


 • Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji
  Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 1

  Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie.


 • W dokumentacja pracownicza rodo i dniu 1 stycznia
  W dokumentacja pracownicza rodo i dniu 1 stycznia
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 1

  W dokumentacja pracownicza rodo i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli.


 • W dokumentacja pracownicza zleceniobiorcy
  W dokumentacja pracownicza zleceniobiorcy
  Dodany: 2019-11-01 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 1

  W dokumentacja pracownicza zleceniobiorcy i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej,.


Top