Informacja publiczna

  • Przetwarzanie danych osobowych w celu rozpoznawania
    Przetwarzanie danych osobowych w celu rozpoznawania
    Dodany: 2019-12-05 | Kategoria: Informacja publiczna | Komentarze: 2

    Przetwarzanie danych osobowych w celu rozpoznawania komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z obszaru bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego.


Top