Inne

 • Umowa czy umowa deweloperska przenosi własność
  Umowa czy umowa deweloperska przenosi własność
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - czy umowa deweloperska przenosi własność do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, natomiast też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, jacy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie.


 • Nowe prawo definicja sprawy własności intelektualnej
  Nowe prawo definicja sprawy własności intelektualnej
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo definicja sprawy własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego prawo własność intelektualna oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie.


 • wykorzystanie wykazu akt JRWA w
  wykorzystanie wykazu akt JRWA w
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


 • Pracownik w koronawirus jakie kryteria traktować przy
  Pracownik w koronawirus jakie kryteria traktować przy
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus jakie kryteria traktować przy doborze pracowników do zwolnień? Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej w jaki sposób i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był teraźniejszy w marcu, w czerwcu jest.


 • wieloletnia prognoza finansowa jst Oszustwa księgowe w praktyce
  wieloletnia prognoza finansowa jst Oszustwa księgowe w praktyce
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa jst. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www mieści Podstawy ustawowe rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach.


 • Funkcja planistyczna klasyfikacji
  Funkcja planistyczna klasyfikacji
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Funkcja planistyczna klasyfikacji budżetowej. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upoważnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne.


 • Nabycie prawa do trzynastki przez nauczyciela zatrudnionego
  Nabycie prawa do trzynastki przez nauczyciela zatrudnionego
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nabycie prawa do trzynastki przez nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upełnomocnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji.


 • wieloletnia prognoza finansowa województwa dolnośląskiego
  wieloletnia prognoza finansowa województwa dolnośląskiego
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa województwa dolnośląskiego to Realne problemy budżetowania. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia.


 • Prawo medyczne i wytwarzanie produktów leczniczych
  Prawo medyczne i wytwarzanie produktów leczniczych
  Dodany: 2020-05-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Prawo medyczne i wytwarzanie produktów leczniczych. Błąd w sztuce lekarskiej, także w zakresie diagnozy, jak i terapii wybranej dla danego pacjenta, stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania w świetle prawa medycznego. Często lecz osoby, jakich wcięcie zdrowia pogorszył się w efekcie błędnych działań lekarzy nie wiedzą, w jaki sposób właściwie funkcjonują prawa pacjenta i jakim sposobem uzyskać odszkodowanie.


Top