wykorzystanie wykazu akt JRWA w

wykorzystanie wykazu akt JRWA w

wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych oraz akt osobowych jest reprezentacja od Jakie są zasady pozyskiwania dokumentów od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, oraz ich umieszczania w aktach osobowych? strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. Jaką kategorią dokumentów są odrębne dokumenty informacyjne tworzone ze względu na RODO i jak z nimi postępować? W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Jakie dokumenty nie powinny być umieszczane w aktach osobowych ani pozostałej dokumentacji pracowniczej oraz jakie są zasady ustalania okresu przechowywania takich dokumentów? Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania oznacza to można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, oznacza to umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna także w jaki sposób prawidłowo usunąć z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i zasady wydawania. Najnowsze zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na innowacyjnych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów także elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)

Top