Samodzielny księgowy Dowody

Samodzielny księgowy  Dowody

Samodzielny księgowy - Dowody księgowe jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy również obszaru jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zagadnień powiązanych z opodatkowaniem, aktywnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny również na rzecz kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi etap zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego także dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do poznasz zagadnienia z zakresu prawa pracy pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zadania z aspektu działalności gospodarczej, poznasz zadania z aspektu ewidencji podatkowych, poznasz zadania z aspektu podatku dochodowego, poznasz zagadnienia z obszaru prawa pracy, poznasz zagadnienia z obszaru podatku VAT, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w obszarze majątku trwałego, poznasz teoretyczne i praktyczne zadania w obszarze Instrukcje w firmie majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w zakresie pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i pożyteczne zadania w zakresie przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i rzeczowe zadania w zakresie organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i praktyczne zadania w zakresie sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, które ostatnio rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę oraz doświadczenie, osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które ostatnio podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie zamierzają zdobyć kompetencje w zakresie kodu zawodowego (241103), osoby, jakie chcą przygotować się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na całej rachunkowości.

Top