Monitoring RODO

  • Monitoring wizyjny odpowiedzialność cywilna
    Monitoring wizyjny odpowiedzialność cywilna
    Dodany: 2020-05-21 | Kategoria: Monitoring RODO | Komentarze: 0

    Monitoring wizyjny odpowiedzialność cywilna i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób przystępny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące.


Top