Monitoring w szpitalach

  • czy ochrona danych osobowych dotyczy przedsiębiorców
    czy ochrona danych osobowych dotyczy przedsiębiorców
    Dodany: 2020-02-15 | Kategoria: Monitoring w szpitalach | Komentarze: 2

    czy ochrona danych osobowych dotyczy przedsiębiorców. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego na rzecz młodocianych.


Top