Przeczytaj koszty w aktywności gospodarczej

Przeczytaj koszty w aktywności gospodarczej

Przeczytaj koszty w aktywności gospodarczej 2020 wejście w życie kodeksów zgrupowanych z tarczą antykryzysową czekali wszyscy przedsiębiorcy. Pakiet proponowany poprzez Ministerstwo Finansów i Rozwoju ma wesprzeć polski biznes w związku z kryzysem, który wywołuje w Polsce koronawirus (COVID-19). W ustawie próżno lecz szukać zapowiadanych przez minister Jadwigę Emilewicz konkretnych zapisów dotyczących skrócenia terminu zwrotu VAT. Mimo to w transmisji prowadzonej na swoim profilu na Facebooku zapowiadała szybszy zwrot VAT w 15 dni dla wybranych branż! Zwrot VAT w 15 dni – na rzecz kogo? Pani minister w swojej wypowiedzi nawiązała do sytuacji, w której znalazła się w 2017 roku usługi budowlane na skutek wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu odwrotnego obciążenia. Zmiana co wchodzi w koszty działalności gospodarczej przepisów dotknęła wówczas w najwyższym stopniu mikroprzedsiębiorców, jacy występowali w roli podwykonawców, ponieważ borykali się oni z zagrożeniem utraty płynności finansowej. Ministerstwo Finansów wyszło naprzeciwko ich potrzebom, umożliwiając im zwrot VAT w 15 dni od wpływu deklaracji VAT (skrócono podstawowy 60-dniowy termin oczekiwania) pod warunkiem, że wspólnie z deklaracją przekazali dobrowolnie plik JPK_VAT (obowiązkiem przekazywania JPK_VAT mikroprzedsiębiorcy byli bowiem objęci dopiero od 1 stycznia 2018 roku). Obecnie pani minister Emilewicz zapewniła, że ministerstwo zwróciło się do Krajowej Administracji Skarbowej z apelem, ażeby w związku z pandemią koronawirusa i krytyczną sytuacją, w jakiej znalazły się niektóre branże, stosowane wcześniejszy dobre praktyki w obszarze szybszego terminu zwrotu VAT. Zgodnie z art. 87 ust. 6a ustawy o VAT podatnik ma prawo wnioskować o zwrot VAT w terminie przyspieszonym, wynoszącym 25 dni i jest to rozwiązanie, które nie wymaga od przedsiębiorcy spełniania dodatkowych warunków ewidencyjnych. Żeby było to możliwe, podatnik musi zaznaczyć w deklaracji VAT, z której wynika nadwyżka podatku VAT naliczonego (od zakupów) nad należnym (od sprzedaży) opcję zwrotu podatku VAT na rachunek VAT. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca nie musi spełniać szeregu wymogów wymienionych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT.

Top