Prawo

 • Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania prepacków
  Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania prepacków
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przedtem w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia.


 • Nowe prawo budowlane wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo
  Nowe prawo budowlane wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - wprowadzone Ustawą o zmianie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne również niektórych innych ustaw przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i głęboki wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie mając na uwadze na rosnący.


 • Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości z zakresu funkcjonowania
  Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości z zakresu funkcjonowania
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Przekazanie uczestnikom praktycznej znajomości z zakresu funkcjonowania inwestycji opartych na najmie i podnajmie w wymogach kryzysu. skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców.


 • Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp z oo ustawa
  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp z oo ustawa
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych sp. z o.o ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za nieistnienie prowadzenia rejestru udziałowców czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie,.


 • Prawo restrukturyzacyjne Zmiany przepisów
  Prawo restrukturyzacyjne Zmiany przepisów
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - Zmiany przepisów Prawa upadłościowego w zakresie składu masy upadłości także wyłączeń z masy upadłości: sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym także związki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści,.


 • Elektronizacja zamówień publicznych Możliwości
  Elektronizacja zamówień publicznych Możliwości
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Elektronizacja zamówień publicznych Możliwości odstąpienia od stosowania środków komunikacji elektronicznej i nowe Prawo zamówień publicznych - główne zmiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze zmiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia.


 • Prawo rodzinne i opiekuńcze beck i pokrewieństwo
  Prawo rodzinne i opiekuńcze beck i pokrewieństwo
  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo rodzinne i opiekuńcze beck i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pośród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo związanych z nimi regulacji KPC to drobiazgowy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi wybitnie.


 • Ustawa o ochronie osób i mienia arslege i
  Ustawa o ochronie osób i mienia arslege i
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Ustawa o ochronie osób i mienia arslege i Dokumentacja czynności procesowych. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny parcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co się tyczy jego treści. Dotyczy to przede wszystkim zakresu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i drobiazgowo omówiono tzw. względne przyczyny odwoławcze.


 • Gospodarka odpadami BDO 2020 Nowe terminy przekazujący
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Nowe terminy przekazujący
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Nowe terminy przekazujący transportujący i przyjmujący odpady – zakres obowiązków i kompetencji Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego.


 • Gmina i uchwała rady gminy w sprawie zasad
  Gmina i uchwała rady gminy w sprawie zasad
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 3

  Gmina i uchwała rady gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych znajomości w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Przygotowywanie dokumentów ogłoszeń zaproszeń zgrupowanych z funkcjonowaniem rady prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować.


Top