Prawo restrukturyzacyjne Zmiany przepisów

Prawo restrukturyzacyjne  Zmiany przepisów

Prawo restrukturyzacyjne - Zmiany przepisów Prawa upadłościowego w zakresie składu masy upadłości także wyłączeń z masy upadłości: sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne stosunki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym także związki jak dokonać zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym? wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym jaki jest tryb ustalania planu spłaty wierzycieli i jaką rolę w ustalaniu planu spłaty odgrywają wierzyciele? i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych jak zaskarżyć zwrot zgłoszenia wierzytelności dokonany przez syndyka? ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka w samej rzeczy zmienia regulacje Prawa upadłościowego również Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie informacji na temat znowelizowanych przepisów, a podobnie wypracowanie w zakresie dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według śmiałych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej, jaka nie prowadzi działalności gospodarczej, także postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia oraz radca prawny posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego również zarządcy. Taka formuła szkolenia pozwoli na zrealizowanie analizy omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu przez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Top