Rachunkowość finansowa Podstawy

Rachunkowość finansowa  Podstawy

Rachunkowość finansowa - Podstawy naliczania składek ZUS od asystenta do biegłego rewidenta! - takie leksem jest myślą przewodnią art asystent ds. księgowości. To pierwszy, jednak niezmiernie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, dla osób jakie niedawno pracują w działach rachunkowości innymi słowy chcą nie prędzej taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy działalności gospodarczej, podstawy podatków dodatkowo podstawy prawa pracy. Mogą zarówno zdobyć umiejętności fakturzystki/ty, ponieważ w trakcie art omawiane są zagadnienia powiązane z fakturami i podatkiem VAT również pracą w systemie Symfonia Handel. Mnogość firm poszukuje pracowników na stanowisko asystenta do spraw księgowości, oferuje stabilne miejsce pracy i możliwości rozwoju zawodowego, zachęcając przykładowo do dalszego kształcenia na kursie samodzielnego księgowego. Ten kurs jest adresowany podobnie do właścicieli rachunkowość finansowa jak zaksięgować na kontach i osób zarządzających firmami prowadzącymi pełną rachunkowość, którzy nie znają jej podstaw. Jego ukończenie gwarantuje sprawną komunikację z działem księgowości innymi słowy biurem rachunkowym dodatkowo niweluje wiele niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy księgowym a kierownikiem jednostki. Rachunkowość małych i mikro jednostek i ich specyfika staje się jasna i zrozumiała. Gwarantujemy minimum teorii i wartość maksymalna praktyki! Celem artykułu na blogu jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do uzyskiwania zawodu księgowego (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy dodatkowo obszaru jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, zapoznają się z ogólnymi zasadami opodatkowania i prowadzenia ewidencji podatkowych, uczą się księgowania typowych operacji gospodarczych a podobnie sporządzania sprawozdania finansowego małych i mikro jednostek. W jego trakcie przekazywane są zarówno umiejętności niezbędne na samodzielnym stanowisku fakturzystki/ty. Kurs może być pomocny dodatkowo dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną co to jest rachunkowość finansowa rachunkowość. To pierwszy stadium zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytuły samodzielnego księgowego, głównego księgowego również dyplomowanego księgowego. Biegli rewidenci podobnie pewnego dnia uczyli się podstaw zawodu, toteż przyświeca mu nasze jednostka słownikowa – Od asystenta do biegłego rewidenta!

Top