Rejestr czynności przetwarzania RODO Prawne zasady dopuszczalności

Rejestr czynności przetwarzania RODO Prawne zasady dopuszczalności

Rejestr czynności przetwarzania RODO. Prawne zasady dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych także prawna ochrona prywatności: - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności. - Monitoring kto powołuje inspektora ochrony danych osobowych wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka również Trybunału Sprawiedliwości UE. - Cywilnoprawne środki ochrony prawnej w sprawach dotyczących monitoringu. - Szczególne przypadki monitoringu wizyjnego (m.in. układy sąsiedzkie, supermarkety, szkoły, zakłady pracy). - Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych (RODO). - Warunki przetwarzania danych osobowych w komu zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych RODO a monitoring wizyjny. - Szczegółowe wymagania RODO powiązane z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego. - Obowiązki informacyjne funkcjonowania monitoringu wizyjnego wynikające z RODO. - Ocena wpływu na prywatność w RODO a monitoring wizyjny. - RODO a polskie regulacje monitoringu wizyjnego. : Przerwa, poczęstunek : Wykład i konsultacje: Legalność przetwarzania danych osobowych, pozyskanych z monitoringu wizyjnego w kontekście przemian RODO: - zastosowanie RODO do monitoringu wizyjnego, konsekwencje wyroku TS UE w spr. C / - normy przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu monitoringu, gdzie zgłosić naruszenie ochrony danych osobowych rodo - prawa osób, których dane dotyczą, a obserwacja wizyjny, - ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA) a ogląd wizyjny, - ogląd pracownika przez pracodawcę – zmiany w Kodeksie pracy.

Top