RODOD i szacowanie niebezpieczeństwa monitoring niniejsze

RODOD i szacowanie niebezpieczeństwa monitoring niniejsze

RODOD i szacowanie niebezpieczeństwa monitoring niniejsze wyjaśnienie zostało przygotowane w celu przekazania informacji dotyczącej spełniania wymagów RODO w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych. Profil uczestnika artykuł o RODO dedykowane jest do osób nadzorujących i zarządzających procesami przetwarzania danych osobowych w organizacjach takich jakże : Inspektorzy Ochrony Danych, w jaki sposób również dla osób zarządzających systemami teleinformatycznymi i innymi zasobami (aktywami) w których przetwarzane są dane osobowe. Wymagana wiedza na poziomie średniozaawansowanym czyli zaawansowanym! Artykuł o RODO prowadzone jest formie warsztatów, które uzupełniane są elementami wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in. zdefiniowanie kontekstu szacowania ryzyka, zdeterminowanie kryteriów oceny ryzyka, zaprojektowanie również przeprowadzenie analizy i oceny szacowanie ryzyka danych osobowych niebezpieczeństwa bezpieczeństwa danych osobowych. W następnej kolejności uczestnicy będą musieli wywiązać się kwalifikacji do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA). Uczestnicy otrzymają przykładowe ankiety, macierze, wykazy również formularze złączone z analizą i szacowaniem ryzyka. Będziesz będzie w stanie przeprowadzić szacowanie niebezpieczeństwa bezpieczeństwa danych osobowych z wykorzystaniem standardu PN-ISO/IEC 27005:2014 dla: zbiorów i procesów danych osobowych dodatkowo systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, aktywów przetwarzających dane osobowe, będziesz potrafił dopiąć celu kwalifikacji do przeprowadzenia szacowanie ryzyka giodo i wykonania oceny skutków na rzecz ochrony danych DPIA.

Top