bookslandia.net.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Antyplagiat ile procent może zostać zawarte w danej pracy naukowej?
Praca

Antyplagiat ile procent może zostać zawarte w danej pracy naukowej?

Idealnie byłoby napisać pracę naukową opartą tylko na swoich własnych przemyśleniach, swojej pracy i swojej wiedzy. Jednak nie wszystkim się to udaje, a ponadto jest to bardzo trudne zadanie, szczególnie jeśli chodzi o bardzo wąską specjalizację. Dlatego licząc się z tym, że jest jednak możliwy antyplagiat ile procent w nim jest, to pytanie najczęściej sobie zadawane przez studentów, którzy promotorowi oddają pracę do oceny.

Jednolity system antyplagiatowy

Dzisiaj wszystkie prace studenckie, przed ich oceną, muszą być poddane sprawdzeniu przez jednolity system antyplagiatowy. Wspiera on wszelkie działania promotora i pomaga na dokładne zweryfikowanie danej pracy. W systemie porównywana jest dana praca z setkami innych prac. Kontrolom podlegają prace licencjackie, inżynieryjne, magisterskie i dysertacje doktorskie. Każda uczelnia ma obowiązek sprawdzenia, czy praca jest samoistnym dziełem czy zwykłym plagiatem. Sprawdza się też ile procent plagiatu czyli inaczej antyplagiatu może być zawarte w danej pracy.
System wykrywa:
– klony pracy dyplomowej,
– jakie znajdują się w pracy zapożyczenia,
– podobne fragmenty,
– styl pisania pracy,
– czy zostały użyte ukryte znaki specjalne, mikrospacje i inne podobne działania związane z manipulacją czcionki.

Antyplagiat ile procent jest możliwe?

Jest dopuszczalna granica antyplagiatu, uczelnie definiują, przez to, na ile dana praca może być podobna do innej już napisanej i obronionej. Jest to około 20% – 40%. Jednak temat jest tak delikatny, że najlepiej jest się trzymać dolnej granicy lub w ogóle jej nawet nie przekraczać. Praca powinna być napisana samodzielnie, a każdy przykład najmniejszego podobieństwa powinien być przypadkowy, a nie celowy.
Wspomniany system antyplagiatowy czasami też plagiatem określa powtarzające się słowa. Dlatego bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę plagiatu i trudno jest ponosić później tego konsekwencje. Student może też sam sprawdzić swoją pracę, poprzez wykorzystanie antyplagiatowych programów, od których roi się w internecie. Zawsze ważne jest, by pilnować tego marginesu dopuszczalności i starać się, by był on jak najmniejszy, ponieważ niektóre uczelnie są liberalne, a inne mniej.

Etyczne postępowanie

Plagiat jest czynnością karalną, a studenci zawsze powinni postępować etycznie, tym bardziej, że są na początku drogi swojej kariery i swojego wykształcenia. Zaczynanie dorosłego życia od plagiatu nie jest czymś, co zasługuje na pochwałę. Inaczej też na taką osobę patrzą władze uczelni.