bookslandia.net.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Czym zajmuje się radca prawny?
Praca

Czym zajmuje się radca prawny?

Studia prawnicze mogą być początkiem bardzo ciekawej kariery zawodowej. Różnorodność obszarów, których dotyka prawo, powoduje, że ścieżki rozwoju zawodowego absolwenta prawa mogą być bardzo zróżnicowane. Jedną z profesji, jakie można wykonywać po ukończeniu prawa, jest zawód radcy prawnego.

Jak zostać radcą prawnym?

Istnieje kilka sposobów na to, by dołączyć do grona radców prawnych. Wszystkie wymagają co najmniej ukończonych studiów prawniczych. Podstawowym i najbardziej popularnym sposobem uzyskania tytułu radcy prawnego jest ukończenie aplikacji radcowskiej, czyli pewnego rodzaju praktyki odbywanej w ramach członkostwa w wybranej okręgowej izbie radców prawnych. Aplikacja kończy się przystąpieniem do egzaminu, a jego pozytywny rezultat oznacza wpis na państwową listę radców prawnych, uprawnionych do wykonywania zawodu. Istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez ukończonej aplikacji. Taką możliwość mają osoby, które ukończyły studia prawnicze i spełniają określone w ustawie o radcach prawnych warunki. Należą do nich między innymi osoby z tytułem profesora lub doktora prawa czy też absolwenci aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, a także osoby pracujące na przykład na stanowisku referendarza sądowego, posiadające określony w ustawie staż pracy.

Czym zajmuje się radca prawny?

Wśród prawników jednym z bardziej popularnych zawodów jest radca prawny czym się zajmuje jednak przedstawiciel tej profesji?
Podstawowym zadaniem radcy prawnego jest świadczenie szeroko rozumianej pomocy prawnej. W kancelarii radcy można więc uzyskać poradę prawną czy zlecić przygotowanie pisma ogólnego lub procesowego. Do zakresu obowiązków i uprawnień radcy należy również przygotowywanie opinii prawnych czy sporządzanie projektów aktów prawa. Radcowie prawni są także uprawnieni do tego, by reprezentować klientów w sądach powszechnych i urzędach administracji publicznej jako pełnomocnicy bądź obrońcy. Powoduje to, że zakres uprawnień radcy nie odbiega znacząco od zakresu obowiązków adwokata. Reprezentantów obu profesji można jednak rozróżnić po kolorach żabotów przy todze – kolor zarezerwowany dla radców to niebieski. Poza tą symboliczną wizualną różnicą, radców od adwokatów odróżnia również to, że co do zasady mogą oni również pozostawać w stosunku pracy. Adwokaci natomiast nie mają takiej możliwości i muszą wykonywać swoje obowiązki w ramach działalności gospodarczej. Radcowie działają jednak w ramach niezależnych od adwokatury okręgowych izbach radców prawnych i stanowią oddzielną profesję stanowiącą jedną z możliwości rozwoju kariery prawniczej.