bookslandia.net.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Dotacje do stowarzyszeń w Polsce
Praca

Dotacje do stowarzyszeń w Polsce

Żyjemy w czasach, gdzie działalność charytatywna, aby wspomagać najbiedniejszych i najsłabszych, jest bardzo popularna. Ludzie chętnie wspierają różnego rodzaju stowarzyszenia i fundacje. Według dostępnych danych w Polsce w 2018 roku było zarejestrowanych 26 tys. fundacji i 117 tys. stowarzyszeń. Jest to bardzo duża liczba jak na kraj, który liczy około 38 mln mieszkańców. Organizacje takie mogą również pozyskiwać fundusze z Unii Europejskiej.

Fundusze europejskie dla stowarzyszeń.

O dotacje dla stowarzyszeń, które pochodzą z Unii Europejskiej, może starać się praktycznie każda organizacja pozarządowa. Fundusze te wspierają bardzo wiele dziedzin życia każdego człowieka. Unia Europejska chętnie wspiera tego typu inicjatywy, ponieważ stowarzyszenia składają się z konkretnych wyspecjalizowanych w danej dziedzinie ludzi, którzy wiedzą najlepiej jak właściwie spożytkować pieniądze. Każda organizacja może dostać fundusze na konkretny cel.

Obszary wspierane przez Unię Europejską.

Dotacje, pochodzące ze wspólnoty europejskiej, mogą być przeznaczone na rozwój dzieci i dorosłych. W przypadku najmłodszych realizowane to może być poprzez stworzenie nowych miejsc w przedszkolach i żłobkach. Również projekty wprowadzające nowe zajęcia, które będą rozwijały zdolności językowe, kreatywność itp. będą pozytywnie rozpatrywane. W przypadku dorosłych lub osób stawiających pierwsze kroki w pracy zawodowej fundusze mogą być przeznaczone na projekty związane z praktykami, stażami oraz doradztwem zawodowym. Środki mogą być przeznaczane także na wsparcie kształcenia ustawicznego i poszerzanie kompetencji zawodowych. Tego typu projekty są finansowane z programów regionalnych.
Kolejnym obszarem, w którym stowarzyszenia mogą ubiegać się o unijne pieniądze to działalność charytatywna. Jeżeli stowarzyszenie wspiera niepełnosprawnych, najbiedniejszych, bezdomnych, wychowanków z domów dziecka itd. to fundusze można przeznaczyć na działalność doradczą i szkoleniową, psychologiczną oraz wsparcia znalezienia pracy. Ten obszar również jest finansowany z programów regionalnych.
O środki mogą ubiegać się również organizacje zajmujące się ochroną środowiska. Pieniądze mogą być przeznaczone na działalność informacyjną i edukacyjną, która będzie poszerzała wiedzę i świadomość z zakresu dbania o planetę. O dotacje należy ubiegać się z programu Infrastruktura i Środowisko.
Ponadto Unia Europejska chętnie wspiera organizacje zajmujące się propagowanie kultury oraz równego dostępu do niej.

Podsumowując, pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej mogą w znaczący sposób poprawić sytuację finansową stowarzyszeń. Przyczyni się to do większych możliwości realizowania projektów wyrównywania szans, rozwoju oraz pomocy najuboższym.