bookslandia.net.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Czym dokładnie są rozliczenia pieniężne?
Finanse

Czym dokładnie są rozliczenia pieniężne?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że współczesny świat bazuje przede wszystkim ma rozliczeniach pieniężnych. Jest to oczywiście zgodne z prawem dotyczącym przesyłania środków finansowych między określonymi podmiotami. Warto wiedzieć, że rozliczenia pieniężne można podzielić na rozliczenia bezgotówkowe i gotówkowe.

Na czym polegają rozliczenia gotówkowe?

Jest to zdecydowanie najprostsza możliwa forma rozliczeń. Dokonuje się ich bowiem przez wpłacenie odliczonej części gotówki bezpośrednio do kasy. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że obecnie można dokonać rozliczeń gotówkowych nie tylko za pomocą tradycyjnej gotówki, ale również dowodu wpłaty na rachunek bankowy czy czeku gotówkowego.

Na czym polegają rozliczenia bezgotówkowe?

Należy mieć świadomość, że rozliczenia bezgotówkowe dla zdecydowanej większości osób są znaczenie bezpieczniejsze. Generują bowiem mniejsze koszty. Osoby, które są zainteresowane braniem udziału w rozliczeniach bezgotówkowych muszą przede wszystkim być w posiadaniu rachunku bankowego. Warto wiedzieć, że omawianych rozliczeń można dokonywać przy pomocy czeku, kart płatniczych czy polecenia przelewu.

Czek jest to papier wartościowy zawierający polecenie wypłacenia pewnej części środków pieniężnych z konta bankowego wystawcy czeku na rzecz osób, które zostały uprawnione do odbioru gotówki. Koniecznie trzeba zaznaczyć, że omawiane czeki można podzielić na imienne oraz na okaziciela. Godny uwagi jest fakt, że pierwszy wymieniony rodzaj czeku może zostać zrealizowany tylko i wyłącznie przez osobę, na której nazwisko został wystawiony ten papier wartościowy. Z kolei czeki na okaziciela mogą być realizowane przez posiadacza. Oczywiście niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego.

Warto wiedzieć, że obecnie zdecydowana większość osób jest w posiadaniu karty płatniczej. Należy mieć świadomość, że wspomniany produkt ma postać namagnetyzowanego kawałka plastiku, który jest wystawiany przez bank. Godny uwagi jest fakt, że dzięki wspomnianym kartom płatniczym możliwe jest spłacanie swoich zobowiązań zdecydowanie szybciej i sprawniej.

Kolejną bardzo ważną formą bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych są polecenia przelewu. Jest to bardzo wygodna forma na przekazywanie środków pieniężnych. Osoba posiadająca rachunek bankowy może bowiem dokonać zlecenia wykonania przelewu ze swojego rachunku bankowego na rachunek adresata. Jest to nie tylko bardzo szybki, ale również niezawodny sposób na przesyłanie nawet bardzo dużych kwot pieniężnych.

Wymienione rodzaje rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych są obecnie podstawą funkcjonowania praktycznie każdej dziedziny życia.