bookslandia.net.pl

Biznes IT Marketing Finanse

zasiłek opiekuńczy na osobę starszą
Finanse

Świadczenie pielęgnacyjne na osoby starsze

W Polsce dość mocno rozwinięte są wszelkie świadczenia socjalne. Tyczy się to także pomocą w opiece nad starszymi osobami. Dostępny jest zasiłek opiekuńczy na osobę starszą. Jest to rodzaj pomocy z katalogu świadczeń rodzinnych. Warto zaznaczyć, że świadczenie pielęgnacyjne na osoby starsze istnieje w naszym kraju od wielu lat. Często jest przyznawane. Dobrze dowiedzieć się, na czym ono polega.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą

Okazuje się, że świadczenie pielęgnacyjne na osoby starsze jest szczególną formą wsparcia finansowego, w sytuacji sprawowania opieki nad osobą starszą bądź w przypadku ukończenia 75 lat przez osobę, która została objęta taką formą opieki. Warto trochę dowiedzieć się na temat możliwości starania się o taką formę świadczenia. Należy też wiedzieć, jak wyglądają procedury w kwestii przyznawania pomocy finansowej. Wszystko powinno zostać oparte na znajomości obecnie panujących przepisów prawnych. Okazuje się, że każdy, kto sprawuje opiekę nad osobą starszą, ma prawo do ubiegania się o pomoc finansową, od uprawnionych do tego instytucji publicznych. Trzeba też wiedzieć, że obowiązek tego typu świadczeń należy przede wszystkim do ZUS’u, a także do właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej. Obecnie z takiego zasiłku korzysta bardzo dużo osób. Niestety dalej taki zasiłek nie jest wysoki. Warto zaznaczyć, że ustawodawca jednoznacznie wskazał, iż warunkami otrzymywania tego typu zasiłku jest posiadanie obywatelstwa polskiego, jednakże obecnie także obywatele Ukrainy mogą korzystać z takiego zasiłku. Ponadto wymagane jest zamieszkiwanie na terytorium Polski przez okres zasiłkowym, w którym przyjmowane jest świadczenie rodzinne w tym zakresie. Dodatkowo zasiłek opiekuńczy to jeden z typów świadczeń opiekuńczych, który bardzo pomaga w opiece nad osobą starszą.

świadczenie pielęgnacyjne na osoby starsze

Zobacz, kiedy przychodzi zwrot podatku

Świadczenie pielęgnacyjne na osoby starsze – o czym warto pamiętać?

Warto zaznaczyć, że zasiłek opiekuńczy na osobę starszą to wsparcie dla osób w podeszłym wieku, ale także takich, które są niepełnosprawne. Każdy powinien wiedzieć, że wnioski w zależności od typu świadczenia powinny zostać składane we właściwych Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej. Należy też nadmienić, że zupełnie innym rodzajem świadczenia finansowego jest dodatek pielęgnacyjny. Jest on wypłacany co trzydzieści dni wraz z emeryturą bądź rentom osobom, które skończyły 75 lat życia. Co ciekawe, jest on przyznawany z urzędu, bez wymogu składania jakiegokolwiek wniosku. Nie trzeba też dostarczać dodatkowych dokumentów, które mają potwierdzić całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji. Niestety w Polsce istnieje bardzo dużo takich przypadków, w których osoby starsze nie mogą same zadbać o siebie. Dlatego często pomaga im w tym rodzina. Dla takich ludzi został opracowany specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę starszą. Dzięki temu można mieć pewność, że państwo nie pozostawia samych sobie osób starszych, które nie potrafią same o siebie zadbać. Taka pomoc jest z urzędu, jedyne co trzeba, to spełnić wymogi, a kolejno złożyć odpowiedni wniosek. Dzięki temu co miesiąc zostanie wypłacany stosowny zasiłek.

Dla wsparcia swojego zdrowia i bliskich, poznaj również najlepsze aplikacje do liczenia kalorii