bookslandia.net.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Jak zrobić bilans - o jakich zasadach należy pamiętać?
Praca

Jak zrobić bilans – o jakich zasadach należy pamiętać?

Należy mieć świadomość, że bilans jest to obowiązkowy element praktycznie każdego sprawozdania finansowego. W najprostszym możliwym ujęciu stanowi zestawienie składników określonego majątku przedsiębiorstwa wraz z źródłami jego finansowania. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak zrobić bilans. Jakie kwestie koniecznie należy uwzględnić?

Co warto wiedzieć o bilansie?

Bilans przedstawia obraz sytuacji przedsiębiorstwa w danym momencie. Jest to zatem zestawienie stanu posiadania określonej firmy, czyli pasywów oraz aktywów. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że jest to również doskonałe źródło danych do różnych analiz finansowych. Warto wiedzieć, że zgodnie z najbardziej podstawową zasadą konstruowania bilansu aktywa muszą odpowiadać pasywom.

Warto wiedzieć, że bilans pozwala na ocenę, ile dokładnie warto jest przedsiębiorstwo w określonym momencie. Oznacza to tym samym, że ma bardzo istotne znaczenie nie tylko i wyłącznie dla właścicieli firm, ale również inwestorów. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że im mniejsze będzie zadłużenie w porównaniu do aktywów, tym bardziej atrakcyjnym partnerem biznesowym może być dana firma.

Bilans powinien odznaczać się takimi cechami, jak zupełność, rzetelność, sprawdzalność, ciągłość oraz przejrzystość. Nie można również zapomnieć, że omawiany bilans jest sporządzany zgodnie z zasadami pełnej rachunkowości.

Jak sporządzić bilans krok po kroku?

W pierwszej kolejności należy wypisać wszystkie elementy, które składają się na bieżącą sytuację finansową przedsiębiorstwa wraz z wartością w złotówkach. Należy przy tym oczywiście uwzględnić nie tylko posiadaną gotówkę, ale również materiały, lokale czy maszyny należące do firmy.

Kolejnym etapem jest podzielenie wszystkich wyszczególnionych pozycji na grupę aktywów i pasywów. Do aktywów w najprostszym możliwym ujęciu należy zaliczyć urządzenia, gotówkę czy udzielone przez przedsiębiorstwo pożyczki. Z kolei pasywa to źródła, skąd pieniądze zostały wzięte do firmy. Świetnym przykładem mogą być kredyty.

Koniecznie trzeba pamiętać, aby sumy po stronach aktywów oraz pasywów były równe. W przypadku jeżeli tak, by się nie stało warto się bardzo poważnie zastanowić czy przypadkiem w przeszłości nie został zużyty kapitał własny na zakup maszyn.

Ponadto wszystkie inwestycje można podzielić na długoterminowe i krótkoterminowe. Z kolei aktywa dzielą się na obrotowe i trwałe. Nie można oczywiście zapomnieć, że bilans jest sporządzany na dany dzień. W zdecydowanej większości przypadków powinien zawierać prognozę na kolejne lata.