bookslandia.net.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Jak obliczyć VAT z kwoty brutto, jakie zastosować wyliczenia?
Praca

Jak obliczyć VAT z kwoty brutto, jakie zastosować wyliczenia?

Wielu początkujących przedsiębiorców nie do końca rozumie, jak wyglądają kwestie cen brutto, netto, stawek podatku vat i samej opodatkowanej wartości. Trudna jest dla nich odpowiedź na pytanie – jak obliczyć vat z kwoty brutto? Tak naprawdę wszystko skłania się tutaj ku zadaniom matematycznym, wystarczy tylko odpowiednio mnożyć i dzielić, dodawać i odejmować. Jednak tak się tylko wydaje, że wszystko jest proste, a w rzeczywistości jest trochę inaczej.

Wyliczamy VAT i kwotę brutto

Wyliczenie wartości VAT i kwoty brutto to bardzo prosty sposób. Wystarczy znaną kwotę netto przemnożyć przez wartość podatku. Czyli w tym wypadku, dla przykładu, możemy zrobić następujące równanie:
kwota VAT = kwota netto x wartość VAT, czyli x=10 zł x 23%, wychodzi więc, że kwota VAT równa będzie 2,30 gr.
Natomiast kwota brutto zostanie obliczona w ten sposób, że do kwoty netto dodana zostanie kwota podatku VAT.
Można sprawę sobie ułatwić i zastosować ułamki, wtedy nie mnoży się przez 23%, ale przez wartość 0,23. Niby sprawa jest prosta i łatwa, ale kwoty nie zawsze są pełne i nie zawsze nie ma nic po ich przecinku. Dopiero wtedy zaczynają się schody, kiedy wartości do wyliczenia VAT, stają się bardziej skomplikowane. Niestety tak na ogół i najczęściej się dzieje.

Vat odliczamy od kwoty brutto czy od wartości netto?

Kiedy znamy stawkę VAT, to nie ma wtedy specjalnego znaczenia czy odliczymy jego wartość od kwoty brutto czy netto. Jednak istnieją pewne reguły, których trzeba się trzymać i wiedzieć należy, że faktury VAT wypisywane są w ten sposób, że kwota netto wyliczana jest z różnicy, kwoty brutto i kwoty podatku. Czyli od kwoty brutto odejmuje się kwotę podatku, natomiast paragony fiskalne naliczane są tak, że VAT odliczany może być tylko od kwoty brutto.

Dla zwykłego laika i osoby, która z matematyką jest na bakier, te wszystkie wyliczenia mogą być bardzo skomplikowane i problematyczne. Dodatkowo kwoty nie zawsze są proste w obliczeniach, ponieważ nie są równe. Sprzedawane towary lub wykonywane usługi mają swoje wartości także i po przecinku a to jeszcze bardziej komplikuje sprawę. W celu dokładnego wyliczenia VAT czy odliczenia jego wartości nie wystarczy tylko dodawać czy mnożyć.

Zaokrąglanie do zera

W księgowości przyjęło się ponadto zasadę, że kwoty zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Działanie takie jest kierowane tym, że nie ma wartości mniejszej od 1 grosza a przez to nie można zastosować kwoty mniejszej niż dwa miejsca po przecinku, w przypadku waluty stosowanej w danym kraju. W naszym kraju walutą jest złotówka, która wynosi całe 100 groszy. Biorąc pod uwagę te wszystkie obowiązujące w naszym kraju obwarowania, wyliczenia podatków zawsze będą pewną trudnością dla osoby, która w ogóle się na tym nie zna. Stosując odpowiednie wzory, też trudno jest dowiedzieć się czegokolwiek, ponieważ wartości zmieniają się i za każdym razem są inne i bardziej skomplikowane.
Księgowości nauczyć się można, ale wymaga to bardzo dużej cierpliwości. Może więc czasami lepiej jest skorzystać z usług osób profesjonalnych?