Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie

W artykule zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w podmiotach leczniczych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem.

Czytaj więcej

RODO Ogólne rozporządzenie

Dzięki Artykule dowiesz się, w który sposób dobierać zabezpieczenia, jakie elementy, zgodnie z rozporządzeniem technicznym, musi zawierać specyfikacja również jakże te elementy powinny wiązać się z pozostałymi systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji. Pozna zarówno obowiązki w zakresie ochrony danych w procesach kadrowych i otrzyma wskazówki, jakże prowadzić sprawdzenia. W jakim zakresie unijne rodo różni się od obowiązującej w Polsce uodo? Jak zaprojektować i wdrożyć system ochrony danych osobowych w kontekście zbliżających się przemian w prawie? Czy przetwarzanie danych można zlecić podmiotom zewnętrznym? Praca pomoże opracować się organizacjom do wdrożenia rodo również rozwiązać konkretne problemy złączone ze stosowaniem prawa ochrony danych osobowych również w czasie przejściowym, jakże i po wejściu oryginalnych przepisów w życie. W artykule w detalach pozostały omówione te zmiany, wynikające z rozporządzenia ogólnego, jakie znacząco wpłyną na dotychczasowy sposób przetwarzania danych osobowych:- obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania wewnątrz organizacji,- modyfikacja katalogu danych wrażliwych,- zmiana statusu ABI,- dopuszczalność współadministrowania danymi,- zarządzanie incydentami i raportowanie wycieku danych,- odpowiedzialność administratora danych i wysokie kary finansowe. Poradnik ma istota pożyteczny – istotne wnioski autorzy uwypuklają w ramkach Ważne!, przedstawiając zasadnicze zagadnienia. Udzielają naraz odpowiedzi na pytanie A co na to rodo? również powołują się na przykłady, które pozostały oznaczone hasłem Z egzystowania wzięte.

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych w zatrudnianiu odpowiedzi na ponad najważniejszych...

Ochrona danych medycznych

Poradnik zawiera zespół najbardziej dotychczasowych odpowiedzi na problemy poj...

Wdrożenie RODO małych

Zapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję, każda organ...

Czym się zajmujemy

Autorzy omawiają obowiązki związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i zabezpieczaniem informacji pracowniczych również ich trwałym usunięciem albo zniszczeniem. Opisują rzeczowe przykłady dotyczące: monitoringu korespondencji służbowej i komputera, wykorzystywania wizerunku pracowników, użytkowania i zabezpieczania urządzeń przenośnych także przygotowania do kontroli PUODO. W Artykule zostały wyjaśnione reguły ochrony danych osobowych, między innymi w ramach:- pozyskiwania i przetwarzania danych pracowników,- prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i współpracy z agencjami rekrutacyjnymi,- nawiązywania również rozwiązywania stosunku pracy,- ewidencji czasu pracy i informowania o planach urlopowych,- udzielania informacji podmiotom trzecim na prośbę innymi słowy za zgodą pracownika. Ponadto opisano obowiązki pracodawcy złączone z przetwarzaniem danych osobowych w chmurze publicznej i prywatnej także zadania dotyczące outsourcingu usług w obszarze HR. Do opracowania została dołączona płyta CD, na której znajdują się przydatne wzory dokumentów związanych z przetwarzaniem i udostępnianiem danych pracowników.Co w praktyce zmieniło rodo w pracy działów kadr i płac także HR? Jakie informacje dotyczące pracownika stanowią dane osobowe, jakie wypada chronić? Jak postępować z danymi w procesie rekrutacyjnym przy zawieraniu i rozwiązywaniu umowy o pracę? Co zrobić, kiedy utracimy kontrolę nad zgromadzonymi informacjami?

Bądźmy w kontakcie

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.