bookslandia.net.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Biznes

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę?

Potocznie wiadomo, że zatrudnienie pracownika na umowę o pracę jest najbardziej wymagające finansowo. Przedsiębiorca płaci nie tylko pensję i podatek. Do tej kwoty doliczane są też inne świadczenia, przede wszystkim związane ze składkami ZUS. Ponadto trzeba liczyć się z kosztami np. za obowiązkowe badania lekarskie, szkolenia BHP czy odzież roboczą. Sprawdź, jaki jest dokładny koszt zatrudnienia na podstawie tej formy umowy!

Jakie są składniki wynagrodzenia?

Zasady, jakie obowiązują pracodawcę i pracownika, opisano w Kodeksie Pracy. Chociaż to najbardziej kosztowny sposób zawarcia umowy, jednocześnie jest też najbezpieczniejszy dla obu stron.

Wynagrodzenie składa się z części stałej i zmiennej (np. premia). W 2022 r. kwota minimalnego wynagrodzenia miesięcznego (dla pracy w pełnym wymiarze) wynosi 3010 zł brutto. Czym jest w tym przypadku brutto? Warto wiedzieć, że to coś innego, niż np. w sytuacji dokonywania zakupów na firmę (wówczas brutto to kwota płacona razem z podatkiem VAT).

Wynagrodzenie brutto standardowo składa się z:

  • kwoty, którą pracownik otrzymuje „na rękę”,
  • podatku dochodowego,
  • części składek ZUS (tych, które w teorii są opłacane przez pracownika).

Jaki jest całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

Czy wynagrodzenie brutto wpisane w umowę o pracę to jedyny koszt, jaki ponosi pracodawca? Nie! Do tej kwoty konieczne jest doliczenie jeszcze kolejnych składek ZUS – tych, którymi obciążony jest właśnie pracodawca. Są to (określone procentowo, a więc zależne od wysokości wynagrodzenia):

  • ubezpieczenie emerytalne,
  • ubezpieczenie rentowe,
  • ubezpieczenie wypadkowe,
  • Fundusz Pracy (FP),
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Jak to wygląda w praktyce? Już wiesz, że minimalna kwota wynagrodzenia brutto wynosi 3010 zł. Doliczając wymienione wyżej składki, pracodawca płaci w sumie 3626,46 zł. Ile pieniędzy otrzyma pracownik? Wypłata „na rękę” to w standardowej sytuacji 2363,56 zł.

Jakie są inne koszty związane z zatrudnieniem pracownika?

Sama wypłata dla pracownika i opłacanie składek ZUS to jeszcze nie wszystkie koszty, jakie ponosi pracodawca po zatrudnieniu. Z przepisów wynikają też inne obowiązki, które wiążą się z wydawaniem pieniędzy. O czym jeszcze trzeba pamiętać?

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę niezbędne jest zapewnienie pracownikom m.in. regularnych szkoleń BHP czy badań lekarskich (wstępnych, okresowych itp.). Nie można zapominać też o płatnych urlopach (20 lub 26 dni) i pierwszych 14 lub 33 dniach nieobecności z powodu zwolnienia lekarskiego.

Pracodawcy opłacają też takie usługi i działania jak przechowywanie dokumentacji pracowniczej, a także zapewnienie w razie potrzeby ubrań roboczych czy środków ochrony indywidualnej.

Wszelkie koszty zatrudnienia pracownika można odliczyć od kosztów uzyskania przychodu, a w konsekwencji obniżyć podatek do zapłaty.

Chcesz poczytać więcej o kosztach zatrudnienia pracownika na podstawie innych rodzajów umów? Sprawdź artykuł: https://pragmago.pl/porada/calkowity-koszt-zatrudnienia-pracownika/