bookslandia.net.pl

Biznes IT Marketing Finanse

Finanse

Korekta PIT – przyczyny i sposób jej dokonania

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej (wymarzonej firmy) jest związane z różnymi czynnościami. Nie tylko chodzi o obowiązki w postaci dbania o prawa pracowników i płacenia im na czas pensji. Każdy przedsiębiorca powinien jeszcze wiedzieć, że często może zdarzyć się pewna sytuacja. Jaka konkretnie? Mowa o zdarzeniu, kiedy ma on obowiązek dokonać odpowiedniej korekty przychodów albo kosztów w podatku dochodowym.

Przyczyny korekty PIT

Na początek sprawdźmy i odpowiedzmy na jedno podstawowe pytanie: co może doprowadzić do zaistnienia takowej korekty? Otóż najczęściej dzieje się tak przez błąd rachunkowy albo inną pomyłkę. Ale zdarza się także, że przyczyną jest m.in.: zwrot towaru, udzielony rabat czy pewne rozmaite czynności.

Każdy – szczególnie ten początkujący – właściciel zakładu może przeczytać dokładniej na ten temat w przygotowanej ustawie (mowa o artykule 14 ust. 1m). Przepis informuje jak najbardziej jasno i wyraźnie: jeśli korekta PIT nie była spowodowana właśnie jakimś błędem rachunkowym, to wtedy należy zmniejszyć albo ewentualnie zwiększyć przychody osiągnięte w danym okresie rozliczeniowym. W takim, w którym była wystawiona faktura korygująca.

We wspomnianym wyżej artykule 14 ust. 1m-1p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są dostępne zmiany w rozliczeniach oraz bardzo ogólne zasady związane z dokonywaniem korekty przychodów.

Błąd rachunkowy oraz inne omyłki

Co ciekawe, ustawa ma taki kształt, że trudno w niej odszukać odpowiednio sformułowanych definicji „błędów rachunkowych”. Skąd więc wiedzieć, że ma się z nimi do czynienia? Tutaj trzeba opierać się na orzecznictwie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (w skrócie tzw. KIS).

Do takowych błędów może dojść najczęściej wówczas, kiedy niewłaściwie wykaże się przychody. Winne są zdarzające się nieprawidłowości w wyliczeniach, jak chociażby złe określenie liczby towarów w przedsiębiorstwie. Z kolei wszelkie inne „oczywiste albo pierwotne omyłki” to wyraźnie widoczne nieścisłości, które nie należą do tych rachunkowych (zastosowanie ceny, która jest ustalona dla jakiegoś innego produktu czy nieodpowiednie ujęcie w tzw. ewidencji księgowej).

Jaki jest sposób dokonania korekty?

Ostatni rozdział należy przeznaczyć na opisanie sprawdzonej metody, dzięki której może być dokonana korekta PIT. Inaczej wygląda ona w przypadku zakończenie działalności, a jeszcze inaczej, kiedy nadal jest ona prowadzona.

Jeśli w danym okresie rozliczeniowym (wtedy rozlicza się fakturę korygującą) konkretny podatnik nie osiągnął pewnych, wystarczających przychodów (albo są one niższe od kwoty zmniejszenia, jaka bezpośrednio wynika z korekty), to jest on oczywiście do czegoś zobowiązany. Musi zwiększyć koszty uzyskania łącznej wartości sprzedaży dóbr, towarów i usług netto – o taką kwotę, o którą nie zostały zmniejszone owe przychody.

W wypadku, kiedy mowa o likwidacji firmy czy zmianie formy opodatkowania na inną (na ryczałt) właściciel powinien taką korektę przeprowadzić w ostatnim okresie rozliczeniowym. A więc w czasie przed zakończeniem pozarolniczej działalności gospodarczej!